Aurrekariak

Hondarribiko Alardearen antolakuntzatik, azken urteotan, irailaren 8ko Ama Birginaren egunean soldadu armatuek erabiltzen dituzten armen kontrol zorrotza eraman da. Kontrol hori batailoiko soldaduden segurtasuna bermatzeko egiten da, bai eta Armen Ikuskapena, Alardea eta lotuta dauden ekitaldiak ikusten dituzten pertsonena ere.

Gobernuaren Ordezkariotzari eskatzen zaion baimenak 300 orrialdeko dokumentu bat du, bide publikoan armak eraman ahal izateko eta bolbora beltza erosi eta manipulatzeko.

Orain arte, infanteriako konpainietako agintariek soldadu armatuen zerrenda bat bildu dute. Zerrenda horretan, soldaduen izen-abizenez gain, desfilatzeko erabiltzen duten arma agertzen da, operatiboa izan ala ez. Orain, soldadu armatuek hurrengo urratsak betetzearen garrantziaz jabetu beharko dute, indarrean dagoen araudiak agintzen duenaren arabera desfilatu ahal izateko. Jarraian erakusten den prozesu hau parte-hartzaile guztiek gure Alardearen segurtasuna eta iraunkortasuna bermatzeko egin behar dugun lanaren zati bat da.

Europako Parlamentuaren 2017/853 Legea

2015ean Parisen izandako atentatuen ondoren, Europako Parlamentuak araudi berri bat jarri zuen martxan armen erabilera desegokia ezabatzeko.

Orain, 2024ean, Arma eta Lehergaien Ministerio Arteko Batzorde Iraunkorrak (CIPAE, gazteleraz) Hondarribiko Alardea birsortze historikoa dela zehazten du, eta horregatik desfilatu ahal izateko araude betetze zorrotza eskatzen da.

Kontrolpean izan behar dira Ama Birginaren Egunean, irailak 8an, desfilatzen duten arma guztiak (Buruzagien Batzordea lan hori egiten ari da azken urteotan, eta, beraz, antolatzaileek zeregin neketsua daukate aurretik egina). Zerrenda hori aurkeztu beharko da, desfilatzeko baimena lortu ahal izateko.

Artilleriako Bateriaren kanoiek ere araudi hori bete behar dute irailaren 7, 8 eta 10ean desfilatu eta deskargatu ahal izateko.

Segurtasun-planak, halaber, ibilbideari eta deskargen ordutegiei buruzko informazioa ematea eskatzen du, eta dokumentazio hori azken urteotan eman zaie dagokien erakundeei. Horregatik, tiro solteak debekatuta daude, eta soldadu armatu bakoitzaren erantzukizuna eskatzen da. Deskargak Hondarribiko Alardearen desfilearen barruan ezarritako uneetan eta guneetan bakarrik egin daitezke.

Dagozkion erakundeekin egin beharreko bileren ondoren, azkenean akordio bat lortu da Remington-arekin, erabilezin bihurtutako baina bere ziurtagiria duten ehiza-eskopetekin, bere ziurtagiria duten karabinekin eta egurrezko eskopetekin desfilatu ahal izateko. Horietako bakoitzarekin desfilatu ahal izateko, soldadu armatu bakoitzak, bere konpainiaren laguntzarekin, jarraian azalduko diren zenbait dokumentu bete beharko ditu.

Desfilatzeko armak

Lehen azaldu bezala, arma hauekin desfilatu ahal izango da hurrengo irailaren 8an:

  • Remington
  • Erabili ezin diren eta ziurtagiria duten ehiza-eskopetak
  • Ziurtagiria duten aire konprimituko eskopetak
  • Egurrezko edo antzeko materialezko eskopetak

Zure armaren arabera, joan zaitez dagokion atalera araudiaren eskakizunak betetzeko zer egin behar duzun jakiteko.

Remington

Irun eta Hondarribiko Alardeetarako homologatutako eta berariaz fabrikatutako arma da. Alternatiba moldakorra eta ekonomikoa da, gaur egun 165€ balio du. Horri esker, ehizarako eskopeta operatiboa den arma debekatua ordezkatzeko erronka garrantzitsuari aurre egin ahal izango diogu. Eska ezazu zurea kapitainaren bitartez eta Ikus Hondarribiko Alardea web orria-ren bitartez.

Zer baldintza daude Remington-arekin desfilatu ahal izateko?

Guardia Zibilaren Armen Interbentzioan erregistratuta egon behar du.

Bere gida izan behar du.

Konpainiak maileguz ematen badu, mailegu-agiri bat aurkeztu beharko da Armen Interbentzioan.
(aurrerago azalduko da)
Guardia Zibilak, konpainiak eta arma daraman soldaduak dokumentu horren kopia bat izan beharko dute.

Pertsona batek mailegatzen badu, mailegu-dokumentu bat aurkeztu beharko da Armen Interbentzioan.

(aurrerago azalduko da)

Guardia Zibilak, konpainiak, arma daraman soldaduak eta arma utzi duen pertsonak dokumentu horren kopia bat izan beharko dute.

Bete beharreko dokumentua

Deskargatu hurrengo dokumentua
eta bete ezazu.

Gainera, edukiz gero, erosi zenean entregatutako Eibarko Proben Banku Ofizialaren (BOPE, gaztelerazko tradukzioa) fotokopia aurkeztu beharko duzu, Remington-en datuekin batera agertzen dena, eta NANaren fotokopia bat.

Zure konpainiako agintariak zurekin harremanetan jarriko dira, eta, hala ez bada, jar zaitez harremanetan haiekin.

GIDA ZENBAKIA NON AURKITUDEZAKEZU

Erabilezin bihurtu diren ehiza-eskopetak

Zer baldintza dago erabilezin bihurtu den ehiza-eskopeta batekin desfilatu ahal izateko?

Guardia Zibilaren Armen Interbentzioan emandako erabilezintasun ziurtagiriarekin.
Agiri hori gabe, ezin izango da ehiza-eskopeta batekin desfilatu.
Ziurtagiri hori 2011tik aurrera eman da.

Nola lor daiteke erabilezin bihurtu izanaren ziurtagiri hori?

Guardia Zibilak Belaskoenean edo Intxaurrondon duen Armen Interbentzio atalera joanda.

Aire konprimituko eskopetak

Zer baldintza daude karabina batekin desfilatu ahal izateko?

Kide izatearen ziurtagiria eduki beharko da.
Dokumentu hori gabe, ezin izango da karabina batekin desfilatu.

Nola lortu daiteke pertenentzia ziurtagiri hori?

Udaltzaingoaren bulegoetara joan behar da eskopetaren dokumentazioarekin, eta erregistroa egin. Erosketa-fakturarik ez badago, Titulartasunaren Zinpeko Aitorpena bete behar da.

Egurrezko eskopetak eta antzekoak

Ez dago inolako baldintzarik egurrezko arma batekin desfilatu ahal izateko. Beti desfilatu ahal izango dute Alardean. Hala ere, hurrengoa gogoratu behar da:

Hondarribiko Alardea arma Alardea da eta 7, 8 eta 10ean egiten diren deskargek berebiziko garrantzia dute.

Erabilgarri diren ehiza-eskopetak

EZIN DIRA ALARDEAN ERABILI

Ezin izango da, inola ere, ehiza-eskopeta erabilgarri batekin desfilatu.
Ezta behar bezala dokumentatuta ez dagoen erabiliezin bihurtu den ehiza-eskopeta batekin.

Titulartasuna aldatzea eta armak lagatzea

Nola aldatu arma baten titulartasuna heriotza, opari edo beste edozein egoera gertatuz gero? Bete Hondarribiko Alardea web-ean eskuragarri dagoen honako dokumentua eta joan Guardia Zibilaren Belaskoenea edo Intxaurrondoko kuarteleko Armen Interbentzio atalera.
Nola utzi Remington bat irailaren 7, 8 eta 10erako?
Bete hurrengo dokumentua
Konpainiak maileguz ematen badu, mailegu-agiri bat aurkeztu beharko da Guardia Zibilaren Armen Interbentzioan. Guardia Zibilak, konpainiak eta arma daraman soldaduak dokumentu horren kopia bat izan beharko dute.
Pertsona batek mailegatzen badu, mailegu-agiri bat aurkeztu beharko da Armen Interbentzioan. Guardia Zibilak, konpainiak, arma daraman soldaduak eta arma utzi duen pertsonak dokumentu horren kopia bat izan beharko dute.

Deskargak

Deskargak egitearen garrantzia: Arestian aipatu bezala, Hondarribiko Alardea arma Alardea da. Irailaren 7, 8 eta 10ean gertatzen diren deskargek garrantzi handia dute, eta horietan parte hartzen duten soldadu armatu guztiek parte hartu behar dute.
Non gertatzen dira? Burgomaisuak agintzen ditu Arma Plazan eta Guadalupeko kanpan Ama Birginaren egunean, irailaren 8an.
Aurten jarraituko duten iazko neurriak 2023an, animalien ongizateari buruzko araudia betetzeko, zenbait neurri hartu ziren, eta 2024an berriro gauzatuko dira. Arma Plazan eta Guadalupeko kanpan deskargak egiterakoan, soldadu armatuak agintarien eta kantineren atzean jarriko dira, Burgomaisutik urrun samar. Lerro batzuek adieraziko dute non jarri behar diren.

Zalantzarik izanez gero,
harremanetan jartzeko moduak

Hondarribiko Alardearen ohiko kanalak soldadu armatuen eskura egongo dira edozein zalantza argitzeko:

armak@hondarribikoalardea.com helbidera mezu elektroniko bat bidaliz.

Infanteriako konpainietako agintariak ere laguntzeko prest egongo dira eskatutako dokumentuak betetzeko.